Про нас

DiXi Group заснована 2008 року в Києві як “мозковий центр”, що здійснює дослідження та консультації у сфері енергетики – на перетині політики, public relations, безпеки та інвестицій. Перевагами розвитку DiXi Group є мультизадачність та мультисекторність. Центр поєднує в собі як фаховий аналіз ефективності роботи та реформ конкретного сектору, так і більш широкі задачі – посилення прозорості та доступності енергетичної політики, покращення урядування, співпраця уряду з громадськістю та бізнесом.

DiXi Group працює як з конкретними змінами в законодавстві, які мають бути запроваджені для покращення роботи сектору, так і більш узагальненими темами, зокрема відносини Україна-ЄС-Росія, регіональна енергетична політика.

З часу заснування і дотепер DiXi Group працює над посиленням прозорості в галузі енергетики.
У 2009 році ми стали одним із засновників асоціації “ЕнергоТранспарентність”, яка просуває міжнародний стандарт Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) в Україні.
У 2012-2013 роках DiXi Group вдалося сформувати всеукраїнську мережу, що налічує більше 28 НУО, налагодити систему інформаційно-аналітичної підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розробити та провести пілотне дослідження Індексу прозорості енергетичного сектору (ESTI), який є інструментом об’єктивної оцінки стану ринку та ефективності реформ, а також орієнтиром для місцевих та іноземних інвесторів.
Безпосереднім результатом стало формування у 2013 році Багатосторонньої групи зацікавлених осіб та приєднання України до EITI як країни-кандидата. Зараз DiXi Group є активним членом згаданої групи та провідним фактором просування України до стандарту ЕІТІ.
Також, DiXi Group є активним учасником міжнародної мережі PublishWhatYouPay та посилює свою роль: у 2014 році представник організації став членом правління PWYP та координатором руху в Євразійському регіоні. Почавши у 2009 році з дослідження відкритості галузевих органів влади та доступу до інформації, починаючи з 2011 року DiXiGroup долучається до здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади в України.
Зокрема, експерти організації є членами громадських рад при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Державній службі геології та надр, у 2012-2014 рр. – і в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (НКРЕ). У 2014 році DiXi Group розпочала кілька проектів антикорупційного спрямування – зокрема, щодо виявлення та опису незаконних схем у видобувній галузі, вироблення методології для постійного моніторингу ситуації. Від початку діяльності DiXi Group концентрується на інформуванні зацікавлених сторін в енергетичній політиці України, створенні платформ для їх ефективного діалогу.

Заснований у 2008 році Інформаційно-аналітичний ресурс (сайт) “Українська енергетика” (www.ua-energy.org), став точкою доступу для цільової аудиторії: профільних журналістів та редакторів інформагенцій та центральних ЗМІ; експертного співтовариства та громадських активістів; чиновників вищої та середньої ланки, які приймають рішення; представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій; зацікавлених вітчизняних та іноземних інвесторів.
У 2014 році коло читачів сайту сягнуло більш ніж 800 унікальних відвідувачів на день, щоденна розсилка видання складає більше 650 адресатів в україномовній версії, понад 350 адресатів у англомовній версії (запущена у 2011 році).

Діяльність сайту як незалежного джерела інформації дозволила за короткий строк напрацювати широку мережу контактів як серед компаній та державних органів, так і в середовищі експертів, журналістів, громадських організацій. Це дозволяє DiXi Group формувати максимально цільові аудиторії для поширення інформації, розширяти проекти в різних напрямках та підбирати професійну команду як на українському, та міжнародному рівні для реалізації різних проектів.

У 2013 році DiXi Group запустила інформаційно-аналітичний хаб – Київський інститут нетрадиційного газу (http://newgas.org.ua/), який має на меті створити незалежну платформу для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу. Він покликаний забезпечити поширення неупередженої, заснованої на фактах інформації про розробку сланцевого газу, газу з ущільнених пісковиків, метану вугільних пластів, метаногідратів – в Україні та за її межами.

У 2012-2014 роках DiXi Group провела низку досліджень щодо практики регулювання та суспільного діалогу щодо видобутку нетрадиційного газу в інших країнах, зокрема досвіду США, Великобританії, Польщі, Франції, Болгарії та Румунії. Наразі DiXi Group переходить до більш прикладних досліджень – аналізу передових регуляторних практик, які можуть бути запозичені Україною, оцінки соціально-економічного впливу розробки нетрадиційного газу на Харківщині. Спираючись на досвід спілкування з цільовими групами, DiXiGroup відмічає необхідність посилення освітнього компоненту своєї діяльності – для формування більш професійної дискусії щодо пріоритетів розвитку енергетичного сектору України. DiXi Group розвиває діяльність у сфері сприяння реформам за європейським зразком.

У 2011-2013 роках виконувався моніторинг виконання Україною зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, з 2013 року аналітичні звіти з рекомендаціями презентуються не лише в Україні, але й для Секретаріату Енергетичного Співтовариства у Відні та представників європейських інституцій у Брюсселі. DiXi Group також є учасником Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, зокрема її представник є координатором підгрупи з питань енергетики Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека». Окрім того, з 2012 року наш експерт долучається до підготовки Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства.

У 2014 році, завдяки підтримці ЄС, DiXi Group перейшла до більш оперативного моніторингу та просування, адвокації реформ, що передбачені зобов’язаннями в Енергетичному Співтоваристві. Нам вдалося об’єднати експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля в коаліцію “Енергетичні реформи” (http://enref.org/). Коаліція веде щомісячний моніторинг виконання цих зобов’язань, розвиває політичний діалог із ключовими групами інтересів, органами представницької та виконавчої влади. Першими успіхами роботи коаліції “Енергетичні реформи” стало прийняття урядом оновленого плану імплементації директив та регламентів ЄС, а також просування конкретних "флагманських" законопроектів (щодо ринку газу, щодо оцінки впливу на довкілля). Також, коаліція завершує розробку Дорожньої карти реформ в енергетиці, яка міститиме конкретні пропозиції щодо реаліхації положень директив та регламентів ЄС.

В 2015 році організація активно залучена до процесу імплементації Україною європейського законодавства в енергетичній сфері. «Діксі Груп» приймала участь в розробці низки законодавчих актів, долучалася до обговорення реформ майже в кожній підгалузі енергетики – ринку газу, електроенергії, енергоефективності, роботі регулятора, енергетичній статистиці. «Діксі» адвокатує за проведення європейських реформ в галузі, розширює коло партнерств з громадськими організаціями та ініціативами.

Організація продовжує антикорупційні проекти та моніторинг втілення Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством. «Діксі» веде активну роботу з поширення інформації щодо європейських зобов’язань України в енергетиці серед журналістів, пояснюючи необхідні зміни та їх значення для пересічних громадян. На міжнародному рівні, DiXi Group реалізувала з 2009 року ряд проектів, у т.ч. за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», RevenueWatchInstitute, Посольства Великоританії в Україні, Посольства Польщі в Україні, BlackSeaTrustforRegionalCooperation (GermanMarshallFundoftheUnitedStates) та інших організацій-донорів.

До проектів регулярно залучаються провідні експерти науково-дослідних установ та think-tanks з Великобританії, Франції, Німеччини, Чехії, Польщі. Водночас, поки міжнародний вимір роботи DiXi Group обмежується участю у заходах (конференціях, семінарах), на які не завжди вистачає часу, залученням наших фахівців як countryexperts, та мережевою діяльністю в рамках EITI/PWYP. Відтак, пріоритетом роботи є включення DiXi Group до великих міжнародних консорціумів, що займаються дослідженнями та розробкою продуктів політики. DiXi Group постійно розширює лінійку аналітичних та дослідницьких продуктів.

Почавши у 2008-2009 році з невеликого дослідження про рівень прозорості органів влади в сфері енергетики, сьогодні DiXi Group публікує щорічні дослідження (з 2012 р.), щоквартальні (укр., англ.) та місячні (укр.) моніторинги виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством (з 2014 р.), щотижневі аналітичні огляди подій в енергетиці на міжнародному рівні та в Україні (з 2011 р.), а також тематичні матеріали (напр., безпека видобутку сланцевого газу, інформація про ЕІТІ, Дорожня карта енергетичної безпеки України; з 2010 р.).

НАШІ ПЛАТФОРМИ

Інформаційно-аналітичний ресурс«Українська енергетика UA-Energy.org» є унікальною платформою для інформування

UA-ENERGY.ORG

Сайт коаліції, що об'єднує експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля

enref.org

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

eiti.org.ua

Незалежна платформа для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу

newgas.org.ua

Відкритий дискусійний онлайн майданчик, який дає можливість усім охочим запропонувати конструктивну, реалістичну стратегію

ENKARTA.ORG